Restaurování dřeva a dřevěného historického starožitného nábytku v ateliéru IŠKA Praha

| Restaurování starožitné židle | Restaurování nábytku | Renovace nábytku |

Restaurování starožitné židle – renovace dřevěného nábytku.

FOTO 01 – Stav před restaurováním. Ze židle bylo dochováno pouze opěradlo a jedna přední noha. Chyběla jedna noha, luby, trnože, ozdobné terčíky na opěradle a soustružené cibule na nohou, veškeré lepené spoje byly uvolněné.

FOTO 02 – Rozebraná starožitná židle. Ze židle bylo sejmuto čalounění a byla rozebrána.

FOTO 03 – Detail nohou. Byla vyrobena nová noha a doplněny chybějící cibule.

FOTO 04 – Finální stav starožitné židle po restaurování dřevěných částí před čalouněním. Na židli byly doplněny veškeré chybějící části, nové části byly barevně sjednoceny a židle byla opatřena šelakovým nátěrem a přeleštěna.

Provádíme restaurování nábytku všech historických stylů, tvoříme návrhy a renovujeme části nábytku, které se nedochovaly. Zpracujeme Vám restaurátorské zprávy včetně fotodokumentace průběhu prací.

Restaurování dřeva a dřevěného historického nábytku v ateliéru “IŠKA Praha”. Nabízíme renovace starého starožitného nábytku i jeho částí.

Translate »